Seurakuntavaalit 2022

Koko Kansan Kirkko (KKK)

Sosiaalidemokraattien ja sitoutumattomien valitsijayhdistys, joka edustaa käytännön lähimmäisen rakkautta. Toivomme, että Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta rakentuisi yhteisö, jossa jokaisella iästä, sukupuolesta, elämänvaiheesta ja perhemuodosta riippumatta olisi yhtäläiset mahdollisuudet elää turvallista ja onnellista elämää.

Ekologisuuden huomioiminen seurakunnan toiminnassa tukee tulevaisuuden sukupolvien elämää.

Lapsivaikutusten arviointiin haluaisimme kiinnittää enemmän huomiota, koska toiveikas tulevaisuus rakentuu hyvälle lapsuudelle ja luottamukselle elämään. Toimimme sellaisen kirkon puolesta, jossa ketään ei jätetä yksin, kaikista pidetään huolta ja kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, erityisesti diakoniatyön resurssien lisääminen vahvistaa tätä.