Jatta Juhola

Olen Jatta Juhola, 45-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri ja äiti. Toimin parhaillaan toista kauttani kaupunginvaltuutettuna Mikkelissä. Olen myös Etelä-Savon hyvinvointialueen eli Eloisan valtuutettu ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen. Olen jäsen myös Etelä-Savon maakuntahallituksessa.

Politiikkaan lähdin mukaan ensikertalaisena vuoden 2017 kuntavaaleissa. Yhteiskunta eriytyy yhä kiihtyvää vauhtia ja arvojen koveneminen näkyi politiikassa paikallisesti, mutta erityisesti maailmalla. Tajusin kirkkaasti, että minulle tärkeinä pitämiäni arvoja – sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – ei voi enää pitää itsestäänselvyytenä. Niitä halusin olla turvaamassa silloin, ja yhä edelleen. Olen saanut hyvinvointiyhteiskunnalta paljon, on minun vuoroni antaa takaisin aikaani ja osaamistani.

Inhimillinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta tarkoittaa riittävää toimeentuloa, laadukkaita palveluja, reilua työelämää ja turvallista ikääntymistä. Kaakkois-Suomen kansanedustajalla on tärkeä rooli alueen edunvalvonnassa ja aluekehityksen turvaamisessa. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että koko itäinen Suomi pysyy elinvoimaisena. Se edellyttää saavutettavuutta toimivin liikenneyhteyksin erityisesti tieverkoston ja raideliikenteen kuin myös tietoliikenneyhteyksien osalta. Ihmisten ja yritysten hyvinvointi on elinehto koko maakunnan ja Itä-Suomen tulevaisuudelle.

www.jattajuhola.fi